1,5 miljoen subsidie voor regio

De Arbeidsmarktregio Helmond-de Peel kan rekenen op een bijdrage van bijna
1,5 miljoen euro van het ministerie van SZW voor de uitvoering van het sectorplan.

De bijdrage komt uit de Regeling Cofinanciering Sectorplannen, die het
ministerie in het leven heeft geroepen naar aanleiding van het sociaal akkoord
uit 2013, waarin het Kabinet en de sociale partners afspraken hebben gemaakt om
de Nederlandse arbeidsmarkt toekomstbestendig te maken. Het sectorplan
Helmond-de Peel bevat een samenhangend pakket van concrete initiatieven om
knelpunten in de regio aan te pakken. De initiatieven zijn met name gericht op
het creëren van kansen voor jongeren om in een bedrijf te leren werken en op de
instroom, doorstroom en scholing van personeel.

Arbeidsmarktregio Helmond-de Peel

De arbeidsmarktregio Helmond-de Peel
is één van de twee arbeidsmarktregio’s binnen het Samenwerkingsverband Regio
Eindhoven (SRE). De regio kent – net zoals iedere arbeidsmarktregio –
specifieke uitdagingen, waarvoor oplossingen op maat gezocht moeten worden. In
nauwe samenwerking met het Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid (RAP) heeft de
arbeidsmarktregio daarom een sectorplan opgesteld, waarin aandacht is voor de
knelpunten in de regio en de oplossingsmogelijkheden die het aanwezige
bedrijfsleven daarvoor biedt.

Het SRE treedt daarbij als aanvrager op. RAP-voorzitter
en wethouder van de gemeente Helmond Yvonne van Mierlo: “In de regio Helmond-de
Peel werken gemeenten, Atlant, UWV en werkgevers constructief samen; het
sectorplan is een goed voorbeeld daarvan. Samen werken aan werk: ik ben ervan
overtuigd dat dat dé manier is om onze arbeidsmarkt toekomstbestendig te
maken.”

Doelstellingen sectorplan

Het doel van het sectorplan is
helder: eind 2015 moeten 250 BBL-trajecten, 200 startersbeurzen, 40 trajecten
voor begeleiding van werk naar werk en loopbaanoriëntatie en 200 scholingsvouchers
gerealiseerd zijn. Een deel van de maatregelen is specifiek bedoeld voor
jongeren: de  BBL-trajecten (leerwerktrajecten)
en de Startersbeurs geven jongeren de kans om ervaring op te doen op de
arbeidsmarkt. Daarnaast zijn er maatregelen om de in- en doorstroom van
personeel te bevorderen: zo kan een medewerkers met een mobiliteitsvoucher
begeleiding krijgen bij het vinden van ander werk of een bijdrage in de kosten
van scholing.

Werkgevers kunnen begeleiding krijgen bij het herontwerpen van
bedrijfs- en productieprocessen, waardoor andere banen ontstaan voor specifieke
medewerkers, door taken uit verschillende andere functies samen te brengen tot
één takenpakket (het zogenaamde ‘jobcarving’). De totale begroting van het sectorplan
bedraagt 7,6 miljoen euro. De uitvoering van het sectorplan wordt belegd bij
het regionale werkbedrijf dat wordt opgericht in het kader van de
Participatiewet, in nauw overleg met alle regionale samenwerkende partijen.

Regeling Cofinanciering Sectorplannen

In het sociaal akkoord van 11 april
2013 hebben Kabinet en sociale partners afspraken gemaakt die de Nederlands
arbeidsmarkt bestand moeten maken voor de uitdagingen van de toekomst.
Door
tijdelijke cofinanciering van maatregelen van sociale partners in sectorplannen
wil het kabinet de inspanningen van sociale partners ondersteunen.