Huishoudelijke ondersteuning krijgt in 2015 aanpassingen

Foto:

Krijgt u huishoudelijke ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo)? Dan krijgt u in november een brief van Peel 6.1
waarin staat wat er voor u verandert in 2015.

Vanaf 2015 moet er fors bezuinigd worden op huishoudelijke ondersteuning. Om te zorgen dat mensen die dat hard nodig hebben de juiste hulp krijgen, gaan we de huishoudelijke ondersteuning anders organiseren. Vanaf 1 januari bepaalt de gemeente nog wel óf u huishoudelijke ondersteuning krijgt, maar niet meer hoeveel  ondersteuning u precies krijgt.

Heeft u zorg in natura?

Uw zorgaanbieder gaat dan na 1 januari 2015 samen met u bepalen wat er nodig is om uw huis schoon en prettig leefbaar te houden. Daarbij wordt gekeken naar wat u zelf kunt en welke ondersteuning u kunt krijgen van bijvoorbeeld familie, vrienden of mantelzorgers.  Uw aanbieder neemt zelf contact met u op voor een gesprek. U hoeft hiervoor niets te doen. U kunt bij uw huidige zorgaanbieder blijven, behalve als u nu zorg van de Zorgboog krijgt. Dan ontvangt u volgend jaar hulp van ‘Thuiszorg Samen Verder’. U kunt ook kiezen voor een andere aanbieder of een Persoonsgebonden budget (PGB). U kunt hiervoor contact opnemen met Peel 6.1.

Heeft u een PGB?

De mogelijkheid om met een PGB zelf zorg te regelen blijft bestaan. Er komen wel nieuwe regels. Peel 6.1 neemt contact met u op als deze nieuwe regels gevolgen hebben voor u. U kunt ook kiezen voor huishoudelijke ondersteuning van een zorgaanbieder.

Tot wanneer krijgt u huishoudelijke ondersteuning?

U krijgt huishoudelijke ondersteuning tot de einddatum van uw indicatie. Wanneer en hoe vaak uw hulp komt, kan in 2015 veranderen. De zorgaanbieder gaat dit samen met u voor uw situatie bepalen.

  • Kijk voor veelgestelde vragen over huishoudelijke ondersteuning op peel6.1.nl