Aangehouden met een borrel op!! Wat dan?

In de cellengang aan het politiebureau is een ruimte ingericht met een ademanalyseapparaat. Dit meetinstrument kan het alcoholgehalte in uitgeademde
lucht meten. Op straat beschikt de agent over een selectiemiddel om de
keus te maken of een bestuurder verder mag rijden of dat hij/zij mee
naar het politiebureau moet.

Bij het ademanalyseapparaat verschijnt de uitslag na twee blaastesten en men weet direct waar men aan toe is. In uitzonderingsgevallen (bijvoorbeeld bij gewonde of bewusteloze personen) wordt toch het bloed onderzocht. Ook bij het vermoeden dat er andere stoffen (bijvoorbeeld medicijnen of drugs) gebruikt zijn, volgt een bloedonderzoek. Is om medische redenen een bloedonderzoek niet mogelijk, dan kan een urineonderzoek nog duidelijkheid geven.

azff9u9lw3rjmj3reuud6obic
 
Afhankelijk van de hoogte van de uitslag:
  –  is de duur van het rijverbod (maximaal 24 uur)
  –  wordt een rijbewijs ingevorderd.

De afbraak van alcohol gaat in verhouding tot het nuttigen ervan erg traag. Een grote misvatting is dat je na een nachtje doorzakken met gemak de volgende (werk)dag ‘s ochtends kunt gaan rijden. Het misdrijf “rijden onder invloed” wordt door Justitie bij een eerste keer al stevig beloond met (een combinatie van) een torenhoge geldboete, een rijontzegging, het verplicht volgen van een dure cursus of plaatsing van een alcoholslot in de auto.

Als er bij een verdachte een onderzoek gaat plaatsvinden, is dit niet altijd een makkelijk karwei. Mensen, die onder invloed van alcohol (of andere stoffen) verkeren, zijn in gedrag soms “ietwat vervelend” te noemen.