VVD Helmond heeft nieuw voorzitter

Foto:

Tijdens de algemene ledenvergadering van de Helmondse VVD op woensdag 5
november is ingestemd met de voordracht van de heer Fons Bosman als
nieuwe (bestuurs)voorzitter. Hij volgt hiermee de heer Rob de Greef op.Fons woont nu ruim 18 jaar in Helmond en hij heeft naar eigen zeggen de stad in zijn hart gesloten en voelt zich ondertussen een echte Helmonder, ondanks dat hij hier niet is geboren. Als beroepsmilitair heeft Fons door diverse plaatsingen in verschillende steden en landen gewoond en gewerkt. Als luitenant-kolonel van de Koninklijke Luchtmacht is hij nu, zoals dat heet, buiten dienst. Dat geeft hem tijd en ruimte om zijn energie te steken in zaken waarin hij gelooft.

Hij wil daarom graag iets voor zijn stad betekenen. Als kersverse voorzitter van de Helmondse VVD wil hij zich met veel plezier inzetten voor een beter en nog mooier Helmond. Zijn motto is dat kracht zit in samenwerking. Dat geldt voor de wijken en voor de stad. Maar ook voor de regio daarbuiten. Door samen te werken aan een mooie leefomgeving nu, bouwen we mee aan een toekomstbestendige en veilige leefomgeving voor onszelf, onze kinderen en onze kleinkinderen. De VVD staat voor die toekomst en daarom voelt hij zich daarbij thuis.