Onderzoek naar frauderende ambtenaren in Helmond

Foto:

Momenteel loopt er een onderzoek en tegen twee oud werknemers is er al aangifte gedaan. De oud werknemers hebben zich schuldig gemaakt aan valsheid in geschrifte, onrechtmatige verrijking, fraude en nalatig handelen bij het verstrekken van uitkeringen.Er was al eerder aanzet gegeven naar een dergelijk onderzoek, maar een paar maanden geleden is er pas een onderzoek gestart waarbij direct een aantal feiten boven tafel kwamen. Van de 60 dossiers die intern onderzocht werden zijn er vermoedlijk 18 waar strafbare feiten bij voorkomen.

Er zijn zelfs namen en handtekeningen van collega’s gebruikt zodat er onrechtmatig uitkeringen vertrekt konden worden. Er is ook door een nog onbekende ambtenaar een fors krediet verstrekt aan een bedrijf waar het helemaal geen recht op had.

Ook heeft één van de verdachten namens de gemeente grote opdrachten aan zijn eigen bedrijf gegeven waar een aardig centje mee verdient is door deze persoon. Het onderzoek loopt nog en er zijn pas twee aangiftes gedaan, maar er zullen er ongetwijfeld nog een aantal gaan volgen.