Grote controle HIT in wijken Bloem- Paardenvelden

Dinsdagmorgen 18 november heeft de gemeente Helmond samen met de Politie, de
Stadswacht, Woningbouwvereniging Volksbelang, de LEV groep en Enexis, een
grote controleactie gehouden op diverse plaatsen in de wijk Bloem- en
Paardenvelden. De actie werd gehouden onder regie van het Helmond Interventie Team (HIT).

De
controle is rustig verlopen omdat de bewoners normaal medewerking verleenden. Er
zijn meerdere misstanden geconstateerd, waarvan de meesten nog nader onderzoek
vergen. Tegen alle overtredingen wordt opgetreden.

Totaalaanpak

Het
HIT-Team is actief in de hele gemeente Helmond en voert regelmatig controleacties
uit bij panden waarvan sterk het vermoeden bestaat dat er meerdere misstanden
zijn.
Doel van het HIT-Team is om ernstige leefbaarheids- en
veiligheidsproblemen aan te pakken en op te lossen.
Deze goed gecoördineerde
totaalaanpak zorgt ervoor dat alle misstanden in één keer worden aangepakt.