Hang uw plastic afval aan de kroonringen

Foto:

In alle wijken van de
stad komen kroonringen aan lantaarnpalen te hangen. Aan deze ringen kunnen
bewoners de zakken met plastic afval hangen. Op die manier wordt voorkomen dat
de zakken de straat op waaien. De ringen hangen op dit moment al in een aantal
wijken. Het is de bedoeling dat in januari alle wijken van kroonringen zijn
voorzien.

Voor de medewerkers van inzamelaar Blink zijn de ringen ook
hartstikke handig, want zij kunnen zo snel meerdere zakken pakken en in de
vuilniswagen gooien. Bewoners kunnen de zakken aan de ringen hangen op de dag
dat het plastic wordt opgehaald. Dit is dezelfde dag als wanneer ze het
GFT-afval komen ophalen. De precieze dag is te vinden in DeAfvalApp of in de
afvalkalender in de Stadsgids.

Verzoek voor een
extra kroonring

Als in januari in elke wijk van de stad de kroonringen zijn
aangebracht en bewoners missen nog een kroonring in hun straat, dan kunnen zij
bij de gemeente een verzoek indienen voor de plaatsing van een extra ring. Een
verzoek kan ingediend worden vanaf 1 februari bij de afdeling Beheer Openbare
Ruimte via e-mail [email protected]. Mensen
die geen toegang hebben tot het internet kunnen bellen naar telefoonnummer 14
0492. Gemeente Helmond verzoekt mensen om bij een aanvraag hun naam, adres en
telefoonnummer en de locatie van de lichtmast te vermelden. Dit laatste kan
door het lichtmastnummer te vermelden of door aan te geven bij welk huisnummer
de lantaarnpaal staat.

Proef is positief
verlopen

Begin 2013 is gemeente Helmond gestart met een proef met
kroonringen aan lichtmasten in een aantal buurten van Helmond West en
Mierlo-Hout. De reacties op de proef waren positief en daarom worden nu alle
wijken van kroonringen voorzien.