Leerlingen krijgen groene vingers voor project “blauw en groen”

Foto:

Leerlingen van
groep 6 van OBS Brandevoort De Hoeves gaan op dinsdag 25 november aan de slag
met het planten van bomen en struiken. Dit doen ze tijdens het project ‘Blauw
en groen, dat moet je doen!’. Ze leren deze dag over water en groen.

De leerlingen gaan samen met de aannemer 21 bomen en 2200 heesters
planten. De bomen variëren van linde tot haagbeuk en veldesdoorn. De
werkzaamheden vinden plaats in de Ecozone Zeepsehoeve in Brandevoort.  Deze zone ligt tussen het wijkdeel Stepekolk
en het Eindhovens Kanaal. De Ecozone wordt ingericht als een groen
recreatiegebied met een speelveld, wandelpaden, een fietspad richting kanaal en
een hondenuitlaatveld. Hiermee krijgt de wijk een mooie groene rand.

Programma

In totaal nemen er 30 kinderen deel aan het project “Blauw en groen, dat
moet je doen!”. De dag start om 9.00 uur met een korte introductie op school.
Hierna zullen de leerlingen te voet naar de plantlocatie gaan. Rond 9.30 uur
wordt er gestart met het planten van de bomen en struiken.