Helmond krijgt positief impuls van nieuwe Adviesraad Cultuur

Foto:

Met het Cultuurkompas
heeft de gemeente Helmond een stip op de horizon gezet voor cultureel Helmond. Onderdeel
hiervan is het instellen van een Adviesraad Cultuur. Het college van
burgemeester en wethouders heeft inmiddels besloten om deze Adviesraad -in
eerste instantie voor de duur van één jaar- op te richten. De adviesraad wil
een klankbord zijn dat positief bijdraagt aan het culturele leven in Helmond.

De
Adviesraad Cultuur Helmond (ACH) geeft gevraagd en ongevraagd advies over kunst
en cultuur in de gemeente Helmond. Advies kan gevraagd en gegeven worden aan de
gemeente, maar ook bijvoorbeeld aan het cultureel veld of het onderwijs.
Uiteindelijke doel is het geven -door het voorhouden van een figuurlijke
spiegel aan gemeente en culturele organisaties- van een positieve impuls aan
het culturele klimaat in Helmond. Voorlopig is de Adviesraad een pilot voor de
duur van één jaar. Na dit proefjaar kijken de gemeente en culturele
instellingen of en hoe de Adviesraad verder gaat.

Arno Oberendorff is een van de leden van de net opgerichte Adviesraad.
Oberendorff is enthousiast: “Deze raad gaat proberen om, ondanks de
noodzakelijke bezuinigingen, adviezen aan diverse  instellingen en het bestuur van Helmond te
geven om in de toekomst het culturele leven in deze stad in zo goed mogelijke
banen te leiden. Onze insteek is: “Als iets niks kost en toch oplevert, mag je
dat winst noemen!” We gaan in ieder geval ons best doen! En na een jaar zal
blijken wat het heeft opgeleverd. We hebben er veel zin in en hopen dat Cultureel
Helmond ons weet te vinden.’

Wie zitten er in de
Adviesraad?

De
Adviesraad bestaat voornamelijk Helmonders met uiteenlopende achtergronden in onder
andere cultuur, bedrijfsleven, onderwijs, sociaal-maatschappelijke leven. Ze
hebben met elkaar gemeen dat ze een duidelijke kennis en affiniteit met cultuur
hebben. De leden van de Adviesraad zijn betrokken, objectief, kunnen out-of-the-box
denken en denken vooral in kansen en mogelijkheden.

In de
Adviesraad zitten op dit moment de volgende personen:

·        
Arno Oberendorff (o.a. kunstenaar, Stg.
Lambertushof)

Bob Grijpstra (o.a. Stg. Helmondse Musical, Stg.
Carat)

Ger Koppenens (o.a. cultuurcoördinator BS De Vlier,
Carnavalsvereniging Olum)

Giel van Hooff (o.a. stadshistoricus)
Hanneke Kerkhof (o.a. cultuurcoördinator Jan van
Brabant, docente Beeldende Vorming)·        
Hans van de Berkmortel (o.a. kunstenaar, Stg.
Art Helmond)
Jan Stoffels (o.a. Kunstbalie)
Jan van Bommel (o.a. Fanfare De Vooruitgang)

Martijn Verschuren (o.a. danser, dansdocent
Unity Eight)

Flexibel
De Adviesraad kan eventueel groeien tot maximaal twaalf personen. De denktank kijkt
zelf wie ze eventueel vragen als vaste of tijdelijke aanvulling. Bij een bepaald
onderwerp kan de Adviesraad dus incidenteel de hulp inroepen van iemand met
expertise op dat specifiek vlak.

Eerste bijeenkomst

Op 20 november was er een kennismakingsbijeenkomst. De
eerstvolgende bijeenkomst is in februari. De Adviesraad gaat dan inhoudelijke
onderwerpen op het gebied van cultuur bespreken.

Informatie voor de
pers

Woordvoerder voor de Adviesraad Cultuur Helmond is Arno
Oberendorff. Hij is te bereiken via: [email protected]  of 06 – 15088828.