Huishoudelijke ondersteuning verandert in 2015 door bezuinigingen

Vanaf 2015 moet er fors bezuinigd
worden op huishoudelijke ondersteuning die mensen met een beperking thuis
krijgen. Om te zorgen dat mensen die dat hard nodig hebben de juiste hulp
krijgen, gaan de gemeenten van Peel 6.1 (Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond,
Laarbeek en Someren) deze ondersteuning ander organiseren. Inmiddels hebben 11
aanbieders van huishoudelijke ondersteuning een contract met de Peelgemeenten
getekend.

Vanaf 1 januari
bepaalt de gemeente nog wel óf
mensen huishoudelijke ondersteuning krijgen,
maar niet meer hoeveel  ondersteuning men
precies krijgt.  Tot nu toe bepaalden de
gemeenten ook hoeveel uur mensen per week hulp kregen.
Mensen die een indicatie hebben voor huishoudelijke
ondersteuning die doorloopt in 2015, houden deze hulp.
Wanneer en hoe vaak zij hulp krijgen, kan in de loop 2015 veranderen.
Daarover gaan de zorgaanbieders met hun cliënten in gesprek. Alle inwoners van
de Peelgemeenten met huishoudelijke ondersteuning hebben hierover in november
een brief ontvangen van Peel 6.1. 

Een schoon en leefbaar huis

Als iemand hulp krijgt van een zorgaanbieder (zorg in natura), dan gaat
de zorgaanbieder met hem of haar bespreken welke en hoeveel hulp er nodig is om
het huis schoon en leefbaar te houden.
Er wordt ook gekeken naar wat iemand
zelf nog kan en wat familie, vrienden of mantelzorgers kunnen en willen
doen.  Per klant kan dus verschillen
hoeveel en welke hulp precies wordt geboden. Op deze manier is het mogelijk om,
ondanks de forse bezuinigingen, te zorgen dat kwetsbare mensen de hulp blijven
krijgen die zij echt nodig hebben.

Contract 11 zorgaanbieders

Peel 6.1 heeft contracten gesloten met alle huidige aanbieders van
huishoudelijke ondersteuning in de Peelgemeenten. Ook zijn er enkele nieuwe
aanbieders die het contract hebben getekend. Ook voor andere zorgaanbieders
blijft het mogelijk een contract te sluiten om huishoudelijke ondersteuning te
kunnen leveren. Vanaf 2015 leveren in ieder geval de volgende elf aanbieders
huishoudelijke ondersteuning in de Peel: Actief Zorg, Axxicom, Coöperatieve
vereniging tot uw dienst, Land van Horne, Rinette Zorg, Savant Zorg, Sint
Annaklooster, Thuiszorg Samen Verder, TSN (Thuiszorg Service Nederland), Tzorg
en Zuidzorg.

De klant kan kiezen uit alle gecontracteerde aanbieders. Ook overstappen
naar een andere aanbieder is mogelijk. Mensen die liever zelf hun
huishoudelijke ondersteuning regelen kunnen nog steeds kiezen voor een
persoonsgebonden budget (PGB).

‘Plusdiensten’

 De zes
peelgemeenten hebben een plan ingediend bij het Rijk om in aanmerking te komen
voor de tijdelijke regeling Huishoudelijke Hulp Toelage.  Afgelopen week heeft het Rijk voor 2015 en
2016 een bedrag van ruim € 3,5 miljoen toegekend aan de zes Peelgemeenten. Deze
middelen zijn bedoeld om  aanvullende
dienstverlening op het gebied van huishoudelijke ondersteuning te ontwikkelen.
Het doel daarvan is om verlies aan werkgelegenheid zoveel mogelijk te
voorkomen. Het geld mag niet worden ingezet om de bezuiniging op de
geïndiceerde huishoudelijke ondersteuning Wmo op te vangen.

De Peelgemeenten gaan het extra geld inzetten
voor huishoudelijke dienstverlening aan onder meer mantelzorgers, 70-plussers
en Wmo-klanten die graag een extra dienst willen afnemen (bijvoorbeeld de grote
schoonmaak).  Inwoners die daarvoor in
aanmerking komen betalen zelf 10 euro per uur. 
De gemeenten betalen de overige € 12,50 vanuit de Huishoudelijke Hulp
Toelage. Dit plan wordt de komende tijd verder uitgewerkt met de
zorgaanbieders. 

Veel
gestelde vragen

Op www.peel6-1.nl staan
antwoorden op veel  gestelde vragen over
de veranderingen in
huishoudelijke ondersteuning in de Peelgemeenten.