Verwendag voor Geriatriepatiënten in Elkerliek

Foto:

Patiënten
van de afdeling Geriatrie van het Elkerliek ziekenhuis hebben zaterdag 13
december, samen met een mantelzorger genoten van een heerlijke verwendag!
Vrienden van het Elkerliek en het CZ-Fonds maakten het mogelijk dat zij een
handmassage of nagelverzorging kregen. Onze oudere patiënten konden heerlijk
ontspannen.

Hans
van de Ven, afdelingsmanager:”Deze patiënten komen in het Elkerliek ziekenhuis
in een periode waarin zij extreem kwetsbaar zijn en door hun (mogelijke)
tijdelijke verwardheid erg onrustig en angstig. Dit is juist niet bevorderlijk
voor hun welzijn en herstel. Daarom hebben wij als afdeling Geriatrie
enthousiast het plan opgevat om voor onze patiënten een stressreducerende
Verwendag te organiseren.” Niet alleen voor de patiënt is de dag georganiseerd.
Ook een mantelzorger, die eveneens stress ervaart, verdiende het volgens de
medewerkers van de afdeling absoluut om samen met de patiënt deze dag mee te
maken. Hans:”We willen de mantelzorgers niet alleen uit dit oogpunt bij de
Verwendag betrekken, maar ook om hen technieken aan te reiken die in de
thuissituatie óók toegepast kunnen worden. Zo menen we het effect van de
Verwendag te vergroten.”

Succes

Om
10.30 uur startte de dag met een kopje koffie en iets lekkers. Daarna kregen
alle aanwezigen een handmassage of een nagelverzorging door dames van Quindy’s
beauty. De kerstliedjes gezongen door het kwartet Quatre voix zorgden voor een
fijne kerstsfeer. De Verwendag werd afgesloten met een heerlijke lunch.
Medewerkers van de afdeling Geriatrie 
hebben vrijwillig meegeholpen om van deze dag een succes te maken. En
dat is geluk.