Jan van der Avoort is geridderd

De heer drs. J.H.J.M.
(Jan) van der Avoort wordt op dinsdag 16 december benoemd tot Ridder in de Orde
van Oranje-Nassau. Hij ontvangt de koninklijke onderscheiding bij het
neerleggen van het voorzitterschap van de Stafmaatschap van het Elkerliek
ziekenhuis. Verder is de heer Van der Avoort actief voor Humanitas, Lions Club
Gewest Helmond en de Seniorenharmonie Helmond.

Zojuist is de koninklijke onderscheiding uitgereikt door burgemeester Elly Blanksma in de kapel van het Elkerliek ziekenhuis aan de Wesselmanlaan 25 in
Helmond.

2011 tot heden: Voorzitter Stafmaatschap
Elkerliek Ziekenhuis

Aan
het einde van zijn loopbaan als vrijgevestigde gynaecoloog heeft Jan van der
Avoort het voorzitterschap op zich genomen van de Stafmaatschap van het
Elkerliek ziekenhuis. De Stafmaatschap waakt voor de belangen van de
vrijgevestigde specialisten in het ziekenhuis en onderhoudt daartoe de
contacten met de raad van bestuur.

1995 tot april 2013: Lid maatschap
Gynaecologie en Verloskunde Elkerliek ziekenhuis

Midden
jaren negentig is Jan van der Avoort gestart met het formeren van een nieuwe
maatschap Gynaecologie en Verloskunde bij het Elkerliek ziekenhuis. Naast zijn
klinische werkzaamheden, heeft hij in de periode 1995-2013 vele neventaken
vervuld voor het functioneren van de maatschap, waaronder het maken van
werkschema´s en het onderhouden van contacten met de eerste lijn. Daarnaast had
hij zitting in vele commissies en werkgroepen.

1995 tot 2014: Bestuurlijke activiteiten
als medisch specialist in het Elkerliek Ziekenhuis

Jan
van der Avoort was buiten zijn werk als medisch specialist ook betrokken bij andere
aangelegenheden, buiten de directe patiëntenzorg. Het ging dan onder andere om
zijn deelname aan de medische staf en het lidmaatschap van de
budgetadviescommissie.

2010 tot heden: Bestuurslid Humanitas afd.
Helmond

Jan
van der Avoort is sinds 2010 bestuurslid van de afdeling Helmond van Humanitas.
De lokale afdeling voert vier maatschappelijk projecten uit met medewerking van
150 vrijwilligers, die worden begeleid door beroepskrachten.

2007 tot heden: Voorzitter toerritcommissie
van Lions Club Gewest Helmond

Binnen
de Lions Club Gewest Helmond is Jan van der Avoort voorzitter van de commissie
die de tweejaarlijkse toerrit voor oldtimers 
en cabrioletten organiseert. De opbrengst van deze toerrit is bestemd
voor een goed doel.

2012 tot heden: Vice-voorzitter dagelijks
bestuur Seniorenharmonie Helmond

Sinds
2012 is de heer Van der Avoort vice-voorzitter van de Seniorenharmonie Helmond.
In deze functie is hij belast met de portefeuille social interest. Verder
onderhoudt hij de contacten met de raad van commissarissen en is hij daarvan de
penningmeester.