Onderzoek kruising Neervoortsedreef gaat 2 maanden duren

Foto: Helmond Nieuws

De afgelopen tijd zijn er bij de gemeente veel meldingen binnengekomen over gevaarlijke situaties op het kruispunt A270/Neervoortse Dreef bij Brandevoort. De gemeente doet, samen met de politie, onderzoek naar dit kruispunt en kijkt naar mogelijke oplossingen.

De gemeente ontvangt vooral veel reacties via sociale media (Twitter) over het kruispunt. Dat mensen de kruising als gevaarlijk ervaren, is hiermee bij de gemeente bekend. Voor de gemeente waren deze reacties aanleiding om begin dit jaar een onderzoek te starten naar de veiligheid van het kruispunt.

Onderzoek

Tijdens het onderzoek worden twee zaken onderzocht:

  1. Nagaan of en zo ja, hoeveel ongelukken er geregistreerd zijn op het kruispunt en of deze te maken hebben met snelheid/ het negeren van rood licht.
  2. De slimme verkeerslichten in Helmond registeren wanneer, waar en hoe lang er door rood gereden wordt per kruising. Er kunnen echter geen snelheden gemeten worden. Momenteel worden de gegevens van het afgelopen jaar onderzocht en vergeleken met andere kruisingen op vergelijkbare wegen met vergelijkbare verkeersintensiteiten. Vervolgens gaat de gemeente deze gegevens bespreken met de politie en indien nodig met het regionale handhavingsteam. Een vlugge scan laat zien dat op andere kruisingen veel vaker door rood gereden wordt dan op dit kruispunt. Maar de gemeente realiseert zich dat de impact op dit kruispunt groter is, omdat auto’s over een autoweg/autosnelweg rijden en de snelheid dan hoger is.

Mogelijke maatregelen

In samenwerking met de politie gaat de gemeente ook kijken naar mogelijke maatregelen die genomen kunnen worden om het kruispunt veiliger te maken. Mogelijke maatregelen die genomen zouden kunnen worden, zijn het plaatsen van vooraankondigingen (borden) of een flitskast. Wanneer er maatregelen als bijvoorbeeld vooraankondigingen nodig zijn, zal de gemeente dit ook met de provincie moeten bespreken, zij zijn wegbeheerder van de snelweg A270. Indien bijvoorbeeld een flitskast wenselijk is, dient dit via het regionale handhavingsteam van de politie en via het OM te lopen. De gemeente plaatst deze niet zelf.

Bespreken met de wijkraad

De gemeente zal het onderzoek in het eerste kwartaal van 2015 afronden. De gemeente doet dit het liefst zo snel mogelijk, maar het moet ook goed en zorgvuldig gebeuren. Als het onderzoek is afgerond, worden de resultaten en de mogelijk te nemen maatregelen besproken met de wijkraad Brandevoort.

bron : Helmond.nl