HIT team doet inval op hoek Veestraat (appartementen boven Arke reizen)

Foto: Helmond Nieuws

Donderdag 29 januari heeft de gemeente Helmond, samen met de Politie, Vreemdelingenpolitie en de brandweer, een controleactie gehouden op diverse plaatsen in Helmond.

De actie werd gehouden onder regie van het Helmond Interventie Team (HIT).

Er zijn 5 woningen gecontroleerd, 1 in Dierdonk, 1 in Mierlo-Hout en 3 in de Binnenstad. De controle is rustig verlopen omdat de bewoners normaal medewerking verleenden. Er zijn meerdere misstanden geconstateerd. Tegen alle overtredingen wordt opgetreden.

Resultaten:
-​5 keer adresfraude;
-​2 keer brandgevaarlijke situatie in de woning, eigenaren hebben direct voorzieningen getroffen, in 1 geval werd ook de huur opgezegd;
-​3 keer niet voldaan aan de brandveiligheidseisen;
-​2 keer teveel bewoners aangetroffen;
-​2 keer object geherwaardeerd;
-​2 vreemdelingen aangetroffen, direct ingesloten voor verder onderzoek;
-​2 keer informatie verzameld ten behoeve van een strafrechtelijk onderzoek;
-​2 keer mogelijk sociale zekerheidsfraude;
-​1 keer grote hoeveelheid afval aangetroffen;
-​1 keer bouwen zonder vergunning;
-​1 keer boete ad. € 1100,00 direct geïnd.

Totaalaanpak
Het HIT-Team is actief in de hele gemeente Helmond en voert regelmatig controleacties uit bij panden waarvan sterk het vermoeden bestaat dat er meerdere misstanden zijn. Doel van het HIT-Team is om ernstige leefbaarheids- en veiligheidsproblemen aan te pakken en op te lossen. Deze goed gecoördineerde totaalaanpak zorgt ervoor dat alle misstanden in één keer worden aangepakt.