Nieuwe flitspalen in Helmond geactiveerd

Foto: Helmond Nieuws

Binnenkort worden in Helmond twee nieuwe digitale flitspalen geactiveerd op Europaweg. De nieuwe flitspalen registreren bestuurders die door rood rijden en/of de maximumtoegestane. snelheid overschrijden. In beide rijrichtingen geldt hier een maximumsnelheid van 50 km/u.

Op de Europaweg stonden al flitspalen. Deze verouderde flitspalen worden dit jaar verwijderd. Het een en ander heeft te maken met een landelijke modernisering van flitspalen, dat in 2013 in gang is gezet. Alleen flitspalen die een aantoonbare bijdrage leveren aan de verkeersveiligheid worden vervangen. Op basis van de verkeers- en ongevallengegevens stelden het Openbaar Ministerie, de politie en de gemeente vast dat op bovengenoemde locatie de flitspalen vervangen worden. Flitspalen hebben een bewezen effect op de beïnvloeding van het rijgedrag.

Digitale paal staat continu aan

De vervanging maakt deel uit van een landelijk project onder leiding van het Openbaar Ministerie met als doel de komende jaren een groot deel van de analoge flitspalen te vervangen door digitale palen. Groot voordeel van digitale palen is dat deze 24 uur per dag aan staan en de verwerking van de boetes minder politiecapaciteit vergt. Daarbij kan in principe de bon sneller op de deurmat vallen, zodat de betrokkene zich eerder bewust wordt van de overtreding en het gedrag sneller kan aanpassen.

Flitser

De nieuwe flitspaal heeft een digitale camera aan boord zodat gemaakte beelden van snelheidsovertreders direct worden overgeseind naar een dataverwerkingseenheid. De analoge flitspaal maakt nog gebruik van een filmrol, die eerst ontwikkeld moet worden en dan pas kan worden uitgelezen. De digitale flitser die geen last heeft van een volgeschoten film, werkt continu en maakt gebruik van een infraroodflitser. Deze zorgt ervoor dat de flits niet te zien is. Weggebruikers hebben dan geen hinder van flitslicht.

Roodlichtcamera

Een flitspaal bij een kruising met verkeerslichten, meet niet alleen de snelheid van iemand die te hard rijd maar legt ook weggebruikers vast die door rood rijden. Een automobilist die te hard door rood rijdt, krijgt dus twee boetes: een voor snelheid en een voor rijden door rood licht.