Wet kennis bij agenten ver beneden peil

Foto: Helmond Nieuws

Agenten hebben te weinig parate kennis van de wet en van hun bevoegdheden. Dat leidt tot ergernissen, escalatie van conflicten en juridische problemen zegt de Inspectie Veiligheid en Justitie.

Driekwart gezakt
Dit bleek uit een representatieve steekproef. 361 agenten maakten een test en de resultaten waren niet best. Van de meerkeuzevragen werd gemiddeld 69 procent goed beantwoord. Dit meldt het NOS radio 1 journaal.

Er werden geen cijfers aan verbonden maar de inspectie vindt het niveau te laag. Wanneer de normering van andere politie-examens zou worden toegepast, zou 75% van de politieagenten zakken.

De inspectie vindt dat er daarom een systeem moet komen van verplichte bijscholing en toetsing. Zoals dit er nu ook is voor verpleegkundigen. Minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie is het met de inspectie eens en heeft een brief aan de Tweede Kamer geschreven. Hij belooft over een jaar met een voorstel te komen voor een kwaliteitssysteem om de kennis van agenten op peil te houden.