Adresfraude, geen vergunning en onder andere sociale zekerheidsfraude

Foto: Helmond Nieuws

Op woensdagochtend 22 april ging het Helmond Interventie Team (HIT) weer op pad in Helmond. Er werden vijf woningen gecontroleerd: één in Helmond West, één in het Centrum, één in Mierlo-Hout en twee in de Binnenstad.

Bij de controleactie zijn de volgende overtredingen geconstateerd:

  • 3 keer adresfraude
  • 2 keer te veel bewoners aangetroffen
  • 2 keer verbouwd zonder vergunning
  • 1 keer woning gesplitst zonder vergunning
  • 1 keer niet voldaan aan de brandveiligheidseisen
  • 1 keer mogelijk sociale zekerheidsfraude
  • 1 keer strijdigheid met het bestemmingsplan
  • 1 keer werd in een woning een gevaarlijke bouwconstructie aangetroffen

HIT-Team

Aan deze controleactie van het Helmond Interventie Team (HIT) namen de politie, Vreemdelingenpolitie, brandweer en gemeente Helmond deel.

Werkgebied

HIT is al enkele jaren actief in Helmond. Het team voert controles uit bij panden waarvan sterk het vermoeden bestaat dat er sprake is van misstanden. Denk bijvoorbeeld aan brandonveilige panden of een horecapand dat voor veel overlast zorgt. Of een woning waar mensen wonen die daar niet staan ingeschreven (adresfraude) of waar veel mensen onder slechte omstandigheden gehuisvest worden, zonder dat er daarvoor een vergunning is afgegeven. HIT pakt allerlei panden aan, van woningen tot horecazaken en bedrijfsgebouwen.

Info en tips

Hoewel HIT zijn voelhorens in de samenleving heeft, kan het team niet zonder tips van de Helmonders. Inwoners worden opgeroepen om overlastsituaties aan HIT door te geven. Dit kan anoniem per telefoon (14 0492) of per e-mail [email protected]. Tips worden vertrouwelijk behandeld.