Helmond Sport dankwoord

Helmond, 03-05-2012

Helmond, 03-05-2012

 

Dankwoord oud bestuur

 

Graag danken we via deze weg supporters, sponsoren, vrijwilligers, veiligheidsfunctionarissen, spelers en trainersstaf van Helmond Sport voor de samenwerking. ‘Deze weg’, omdat het uiteraard onmogelijk is om iedereen persoonlijk de hand te drukken.

Het bestuur van Helmond Sport BVO draagt haar taken over aan een nieuw bestuur o.l.v. de heer Philippe van Esch.

Toen we drie jaar geleden, voor sommige bestuurders en de directeur 2 jaar, het stokje overnamen , zat de club door de ontstane financiële crisis fors in de problemen. De club dreigde te bezwijken aan de voormalig aangegane verplichtingen, die veel hoger waren dan de inkomsten. Met het overbruggingskrediet dat wij hebben kunnen regelen op basis van een gedegen driejarenplan is de club uit deze uitzichtloze situatie gekomen en ligt er nu weer een kans op een mooie toekomst.
We hebben als bestuur en directie steeds conform dat plan gewerkt en sluiten dit seizoen zelfs veel beter af dan voorspeld.

Sportief gezien hadden we mooie jaren. We hebben steeds de play offs bereikt, vorig jaar tot de promotieronde. Dit jaar zijn we, nadat na 9 jaar weer een periodetitel behaald is, nog zeker niet uitgespeeld en is nog veel mogelijk .

Helmond Sport heeft een duidelijk maatschappelijk profiel gekregen. Naast de vele mensen die genieten van voetbal bij Helmond Sport, zijn er grote groepen kinderen en volwassen die met en via de club kansen voor zichzelf creeren: Playing for Succes voor de kinderen van de basisschool en straks na de zomer ook het voortgezet onderwijs, het Arbeids Realisatie Centrum waar werkzoekenden weer toegang tot de arbeidsmarkt krijgen en de contacten van onze jeugdelftallen rond het thema sport & gezondheid met De Cirkel.

De discussie over een nieuw stadion heeft de laatste jaren niet stil gestaan. De ontwikkelingen op weg daar naartoe zijn gunstig te noemen. Voor de stadioninvesteerders is het van groot belang, dat de club Helmond Sport zeker is van een financieel gezonde toekomst.
Er moet nu nog een stap gezet worden om definitief uit categorie 1 te komen en de club stabiel te houden. Het nieuwe bestuur biedt een uitkomst.

De club bestaat als we ons allemaal samen inzetten. Blijft u allen de club daarom volop steunen.

We wensen het nieuwe bestuur heel veel succes toe en nogmaals onze hartelijke dank aan iedereen binnen en rondom de club.

Oud Bestuur en directeur Helmond Sport,