Nieuw grasveld voor Rood Wit ’62

Voetbalvereniging Rood Wit ’62 krijgt een nieuw kunstgrasveld.
Tegelijkertijd wordt op Sportpark Warande het hoofdveld van R.K. PVV
gerenoveerd.

Het hoofdveld van Rood-Wit ’62 op Sportpark De Rijpel was een natuurgrasveld. Omdat de capaciteit van de velden op dit sportpark niet voldoende was, wordt het veld omgevormd van natuurgras naar kunstgras. De capaciteit wordt daardoor aanzienlijk vergroot. Op een kunstgrasveld kunnen namelijk meer wedstrijden en trainingen na elkaar plaatsvinden.

Inmiddels is de aannemer, Topgrass uit Sint-Oedenrode, bezig met het aanbrengen van het zandpakket van de onderbouw. Daarvoor is ruim 4500m3 grond ontgraven en afgevoerd en is nieuwe drainage onder het veld gelegd. De werkzaamheden lopen voorspoedig, zodat Rood-Wit bij aanvang van het nieuwe seizoen 2014-2015 kan beschikken over het nieuwe kunstgrasveld.

Hoofdveld R.K. PVV

Het hoofdveld van voetbalvereniging R.K. PVV had aanhoudend te kampen met wateroverlast. De bovenste 20cm van het veld is afgevoerd. Op het veld komt een nieuwe ‘toplaag’, die afkomstig is van het voormalige hoofdveld van de Dijkse Boys.

Voordat de nieuwe ‘toplaag’ is aangebracht, is er extra drainage onder het veld aangebracht. Nadat de toplaag is aangebracht, vinden er nog een aantal grondbewerkingen plaats en wordt het veld opnieuw ingezaaid. De werkzaamheden bij R.K. PVV zijn eind juni klaar.