Jongeren in dienst nemen kan financiële steun opleveren

Bent u werkgever en wilt u een jongere in dienst nemen? Dan hebt u
mogelijk recht op een zogenaamde werkcheque. Dit is een financiële
stimulans om zo de kansen op werk voor jongeren tussen de 18 en 27 jaar
te vergroten.

Subsidiebedragen
Wanneer u een werkzoekende jongere voor minimaal een halfjaar een arbeidsovereenkomst (en opleiding) geeft, dan kunt in aanmerking komen voor een werkcheque. Deze geeft recht op een bedrag tot maximaal € 5.500 per jaar. U kunt vijf keer gebruik maken van deze regeling.

Aanvragen
Wilt u een werkcheque aanvragen? Ga dan naar www.werkgeverssubsidies.nl.

De werkcheque wordt gefinancierd uit het participatiebudget van de gemeenten Asten, Deurne, Geldrop-Mierlo, Helmond en Laarbeek.

bron : Helmond.nl