Rondkomen met een laag inkomen? Tips en info

Foto: Helmond Nieuws

Op zaterdag 18 juli organiseert de gemeente Helmond een actie op de weekmarkt voor mensen met een laag inkomen. Inwoners kunnen terecht bij een informatiekraam waar ze van alles horen over de gemeentelijke regelingen en andere voorzieningen in de stad. Verschillende Helmondse organisaties doen mee aan de marktactie. Het is een van de acties die voortvloeien uit het nieuwe minimabeleid dat op 7 juli werd vastgesteld door de gemeenteraad.

 

Inwoners die de informatiekraam (in de buurt van de kiosk op de Helmondse markt) bezoeken, ontvangen een handzaam boekje met daarin een praktisch overzicht van alle mogelijke regelingen en voorzieningen die er zijn voor inwoners met een laag inkomen in Helmond. Deze informatie is ook beschikbaar via de gemeentelijke website: www.helmond.nl/minima. Het boekje wordt komend  najaar ook huis aan huis verspreid.

 

Breed aanbod

Op 7 juli jl. stelde de gemeenteraad van Helmond het nieuwe minimabeleid unaniem vast. Nathalie van der Zanden, wethouder armoedebestrijding: “We hebben al veel voorzieningen in onze stad voor mensen met een krappe beurs. En er zijn heel veel vrijwilligers en professionals die zich dagelijks voor hen inspannen. Toch zien we dat mensen die voorzieningen niet altijd goed weten te vinden. Daar zetten we gezamenlijk de schouders onder. Het boekje en de marktactie zijn daar mooie eerste voorbeelden van.”

 

Behalve de gemeente Helmond, zijn ook andere organisaties aanwezig. Zoals de LEVGroep, Stichting Leergeld, Ruilwinkel Humanitas, Stichting Speel je mee. Inwoners kunnen hier terecht voor informatie over onder meer bijzondere bijstand, schulddienstverlening, speciale regelingen voor kinderen en waar ze terecht kunnen voor goedkope en gratis spullen.

De GGD en de stichting Jong Helmond Lekker Gezond delen gezonde traktaties uit en vertellen hoe mensen goedkoop een gezonde maaltijd kunnen maken. JIBB geef demonstraties van leuke sport- en beweegactiviteiten waar inwoners gratis of tegen een kleine vergoeding aan kunnen meedoen.