Strategische Agenda: meer banen

Helmond wil zich strategischer opstellen in netwerken zodat belangen goed behartigd worden. In onze samenleving spelen netwerken een belangrijke rol als het gaat om het behalen van resultaten. Denk aan het MRE, BrabantStad, VNG/G32, Eurocities etc. Helmond staat niet op zich. We hebben partners nodig om ambities te verwezenlijken. Meer banen, dat is het doel.

De werkloosheid moet afnemen en inwoners moeten een hoger gemiddeld inkomen hebben. Dit staat in de Strategische Agenda die vandaag naar de gemeenteraad is verzonden. Op 17 maart wordt dit besproken.

Veel kansen

Er zijn veel kansen. Op de Automotive Campus bijvoorbeeld. Innovatieve ontwikkelingen in deze sector kunnen in Helmond getest worden. Automotive en Helmond moeten – ook internationaal gezien – in één woord worden genoemd. Zo gaan B&W zich hard maken voor een testfaciliteit van de Rijks Dienst Wegverkeer (RDW) in de Peel.
Maar ook op de Foodcampus en in het centrum van de stad zijn er nog volop mogelijkheden voor groei. Samen met de regio’s Venlo en ’s-Hertogenbosch wil Helmond dé plaats zijn waar voedselverwerking en –vernieuwing plaatsvindt. Een provinciale Landbouw innovatiecampus moet haalbaar zijn. Om het centrum aantrekkelijker te maken wordt niet alleen een nieuw centrumperspectief opgesteld maar kan er bijvoorbeeld ook geëxperimenteerd worden met regelgeving. Nieuwe vormen van ondernemerschap moeten gefaciliteerd worden, aldus B&W.

Bereikbaar, sociaal en duurzaam

De basis blijft belangrijk: Helmond moet bereikbaar zijn, sociaal maar ook duurzaam. Kortom, een aantrekkelijke stad om in te wonen. Het samenwerken in de Peel, de Brainport, met de provincie en het Rijk is vaak cruciaal. Uiteraard gebeurt dat al, maar Helmond wil hierin nadrukkelijker een rol hebben. Ook de banden met Helmond Marketing worden nauwer aangehaald zodat ieders inspanningen elkaar versterken.  

Download de Strategische agenda (pdf)

Download de infographic van de Strategische agenda (pdf)

Bron: Gemeente (nieuws)