‘t Speelhuis klaar voor Asbestverwijdering

Helmond, 11-05-2012 – Asbestverwijdering ‘t Speelhuis
Op maandag 14 mei aanstaande starten we met het verwijderen van het asbest en de met asbest besmette materialen uit de restanten van het theater. Dit wordt ook asbestsanering of asbestsloop genoemd. Van fysieke sloop zal echter, met één uitzondering, geen sprake zijn.
De bezwaartermijn op de sloopvergunningaanvrage is op dat moment immers nog niet verlopen. De uitzondering betreft de stalen kapconstructie (de punt waar voorheen het dak zat). Het is noodzakelijk deze constructie te verwijderen om de veiligheid van de asbestverwijderaars te garanderen. Vanzelfsprekend wordt het werk verricht door een gecertificeerd bedrijf. Tijdens de sanering zullen medewerkers van het bedrijf in witte pakken zich in het gebouw en op het sloopterrein begeven. Dit zullen ze dan ook met de direct omwonenden communiceren. Asbest verwijderen houdt in dat alle asbest en asbestbesmette materialen worden verwijderd.

Fysieke sloop

De omgevingsvergunning voor de sloop is verleend. Op dit moment zitten we in de wettelijke termijn van 6 weken die geldt als periode waarin belanghebbenden bezwaar kunnen maken. Er zijn nog geen bezwaren ingediend. Zoals het er nu naar uitziet zullen we in de tweede helft van juni gaan starten met de fysieke sloop tot de begane grond. Dat moment willen we markeren. Dit is immers een moment dat voor de stad van grote emotionele betekenis zal zijn.

 

Helmond, 11-05-2012 – Asbestverwijdering ‘t Speelhuis

Op maandag 14 mei aanstaande starten we met het verwijderen van het asbest en de met asbest besmette materialen uit de restanten van het theater. Dit wordt ook asbestsanering of asbestsloop genoemd. Van fysieke sloop zal echter, met één uitzondering, geen sprake zijn.

De bezwaartermijn op de sloopvergunningaanvrage is op dat moment immers nog niet verlopen. De uitzondering betreft de stalen kapconstructie (de punt waar voorheen het dak zat). Het is noodzakelijk deze constructie te verwijderen om de veiligheid van de asbestverwijderaars te garanderen. Vanzelfsprekend wordt het werk verricht door een gecertificeerd bedrijf. Tijdens de sanering zullen medewerkers van het bedrijf in witte pakken zich in het gebouw en op het sloopterrein begeven. Dit zullen ze dan ook met de direct omwonenden communiceren. Asbest verwijderen houdt in dat alle asbest en asbestbesmette materialen worden verwijderd.

Fysieke sloop

De omgevingsvergunning voor de sloop is verleend. Op dit moment zitten we in de wettelijke termijn van 6 weken die geldt als periode waarin belanghebbenden bezwaar kunnen maken. Er zijn nog geen bezwaren ingediend. Zoals het er nu naar uitziet zullen we in de tweede helft van juni gaan starten met de fysieke sloop tot de begane grond. Dat moment willen we markeren. Dit is immers een moment dat voor de stad van grote emotionele betekenis zal zijn.