Helmond Sport spelers lezen voor aan kinderen van de Toermalijn

Foto:

Op woensdagochtend 22 januari hebben Charles Kazlauskas en Mark Janssen,
spelers van het eerste elftal van Helmond Sport, voorgelezen aan de
kinderen van SBO de Toermalijn. Dit in het kader van het Nationale
Voorleesontbijt. Op deze ochtend werd in heel Nederland voorgelezen door
BN’ers.

Het Nationale Voorleesontbijt markeert de start van de Nationale Voorleesdagen van woensdag 22 januari t/m zaterdag 1 februari. De Nationale Voorleesdagen worden georganiseerd om de aandacht te vestigen op het belang van voorlezen aan kinderen. Voorlezen aan kinderen is belangrijk. Het prikkelt de fantasie, ontwikkelt het taalgevoel en bezorgt veel plezier. Ook Helmond Sport onderschrijft dit belang.

“Voor onze spelers is dit een leuke activiteit waarmee ze tevens een bijdrage kunnen leveren aan het stimuleren van lezen onder kinderen,” aldus algemeen directeur Mario Captein van Helmond Sport. “We doen graag mee aan de Nationale Voorleesdagen om het belang hiervan uit te dragen. Door het openen van het Nationale Voorleesontbijt bij SBO de Toermalijn willen we onze voorbeeldfunctie inzetten om te laten zien hoe belangrijk het voorlezen aan kinderen is.”

bron : Helmond Sport