Diverse werkzaamheden in Stiphoutse Bossen

Foto:

In de Stiphoutse
Bossen worden de komende periode snoeiwerkzaamheden uitgevoerd. Ook worden de
paden in het bos geschaafd. De werkzaamheden vinden plaats in het deel van het
bos, ten zuiden van de Gerwenseweg. Dit is de kant van sportpark Molenven.Het snoeien is gericht op het verwijderen van dode en
gevaarlijke takken boven de bospaden. Dit wordt gedaan om de veiligheid voor wandelaars
en andere bezoekers van het bos te vergroten. Onstabiele en dode bomen worden
geveld. Dode bomen met een hoge natuurwaarde worden gekandelaberd. Dit betekent
dat de kroon van deze bomen wordt verwijderd, waardoor de veiligheid wordt
vergroot. De stam blijft dan staan.

Schaven van bospaden

Aanvullend worden een aantal bospaden geschaafd, waardoor
deze beter begaanbaar worden. Deze maatregel wordt uitgevoerd als voorbereiding
op het Nederlands Kampioenschap Veldloop voor Ambtenaren. Dit evenement wordt
op woensdag 2 april gehouden in de Stiphoutse Bossen. Ook voor wandelaars en
andere recreanten zullen de paden hierdoor beter begaanbaar worden.

Informatie

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden wordt ter plekke
informatie opgehangen om de bezoekers van het bos te informeren. De aannemer die
het werk uitvoert, doet er alles aan om de overlast voor bezoekers tot een
minimum te beperken. Desondanks kunnen wandelaars en andere recreanten enige
hinder ondervinden. Enkele paden zullen tijdelijk afgesloten worden en kunnen
tijdelijk moeilijker begaanbaar zijn.