Sanering Rijpelberg eindelijk gestart

Foto:

Na drie jaar wachten is vandaag (07.10 uur) dan eindelijk de dag dat er begonnen gaat worden aan de sanering van de vervuilde grond in de Rijpelberg. In de grond van veel tuinen in deze wijk zit namelijk het giftigestof polychloorbifenyl (PCB).In de tuinen van ruim 50 woningen, een plantsoen en een speeltuin is de vervuiling in 2010 ontdekt en tot vandaag is er nog niets gedaan aan de vervuiling die onder meer groeistoornissen, kanker en leverschade kan veroorzaken.

Hoe het komt dat de grond vervuild is kan niet meer achterhaald worden, wel is bekend dat er vroeger pcb gebruikt werd in oliƫn en smeermiddelen.

Het heeft drie jaar geduurd voordat er begonnen is aan sanering omdat de bewoner en de gemeente over deze kwestie een rechtzaak hadden lopen, de gemeente wilde de grond over tot 1 meter diep uitgraven en de bewoners hadden de wens dat er per perceel gekeken zou worden, maar de rechter gaf de gemeente gelijk.

De bewoner krijgen allemaal een vergoeding om de tuin weer op te knappen nadat hij gesaneerd is. Hieronder een foto van de containers waar de bewoners hun spulletjes kunnen opslaan tot nadat de grond gesaneerd is.

containers-tuinen-rijpelberg