Zolder van Helmonds kasteel vol asbest

Op de zolderverdieping van kasteel Helmond is asbest gevonden. Een
vleugel van de zolder was in gebruik als ‘geheime zolder’ bij Gemeentemuseum
Helmond. Hier vonden onder begeleiding rondleidingen plaats. Bezoekers die op
de zolder zijn geweest kunnen in aanraking zijn geweest met asbestdeeltjes.

De
GGD geeft aan dat het gezondheidsrisico verwaarloosbaar klein is, omdat
bezoekers slechts korte tijd op de zolder verbleven. Alle ruimten onder de
zolder zijn vrij van asbest. De zolder is volledig afgesloten, zodat er geen
verspreiding kan plaatsvinden. Het museum is normaal geopend. Activiteiten en
trouwerijen kunnen gewoon doorgaan.

Gezondheidsrisico’s voor bezoekers verwaarloosbaar klein

De gemeente heeft de GGD
ingeschakeld om te bepalen of bezoekers van de zolder gezondheidsrisico’s
lopen. De GGD beoordeelt het gezondheidsrisico voor bezoekers als
verwaarloosbaar klein, omdat bezoekers maar heel kort op de zolder zijn
geweest. De Arbodienst inventariseert of medewerkers en vrijwilligers die
vanwege werkzaamheden op de zolder zijn geweest risico’s hebben gelopen. Het
gezondheidsrisico hangt af van de blootstellingsduur en de concentratie van
asbestvezels in de lucht. De verwachting van de Arbodienst is dat ook voor
medewerkers die meerdere uren op de zolder hebben gewerkt, de
gezondheidsrisico’s klein zijn.

Museum en trouwzalen open

Het Gemeentemuseum Helmond is – met
uitzondering van de geheime zolder – normaal geopend. Trouwerijen en andere
activiteiten kunnen gewoon doorgaan. De lift in het kasteel is gesloten om
verspreiding van de asbestvezels via de liftschacht te voorkomen. Dat betekent
dat momenteel niet alle ruimten goed toegankelijk zijn voor bezoekers die
slecht ter been zijn of in een rolstoel zitten. 
De gemeente werkt aan een oplossing om zo snel mogelijk alle ruimtes
weer goed toegankelijk te maken.

Oorzaak

De asbestvezels zijn waarschijnlijk
afkomstig uit de vloer van de zolder. De asbest werd ontdekt toen er een
doorvoer door de vloer moest worden gemaakt. In het verleden is eerder asbest
op zolder aangetroffen. Een cv-leiding die langs de muur liep was met asbest
geïsoleerd. De zolder is in 2009 gesaneerd. Er zijn toen ook een steekproeven
in de vloer gedaan. Daaruit bleek dat de vloer niet verdacht was als bon van
asbestbesmetting. Er was dus geen aanleiding om de volledige vloer open te
breken bij die sanering.

Sanering

Om het asbest te verwijderen moet
de vloer volledig worden opengebroken, gereinigd en deels vervangen. Daarvoor
wordt een plan van aanpak en een begroting gemaakt. Het streven is om de
sanering in 2015 uit te voeren, tegelijkertijd met een herinrichting van de
exposities in het museum. Tijdens de herinrichting gaat het museum tijdelijk
dicht. De zolder blijft afgesloten voor publiek en medewerkers totdat het
asbest is opgeruimd.