Elkerliek en RadboudUMC werken samen

Dankzij een zeer nauwe, vloeiend verlopende samenwerking op alle niveaus
tussen longzorg professionals van het Elkerliek ziekenhuis en
longspecialisten van het Radboudumc, kan het Elkerliek als enige
ziekenhuis in de regio longkankerpatiënten academische zorg dicht bij
huis aanbieden. Longkankerpatiënt Piet Verstappen (65): “Ik ben onder de
indruk van de snelle academische zorg die ik heb ontvangen en voel me
gesteund door een groot vangnet aan kennis.”Op verzoek van de longartsen van beide ziekenhuizen visiteerde het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) beide zorginstellingen eind 2013 los van elkaar en als eerste ziekenhuizen van Nederland op dit geïntegreerde zorgproces. Het rapport over deze visitatie is in te zien op www.elkerliek.nl.

Longartsen Wai Yee Lam Wong en Willem Pieters van het Elkelierk: “De samenwerking met onze collega specialisten in het Radboudumc en alle andere disciplines die bij dit complexe behandeltraject betrokken zijn is al jaren uitmuntend.” Piet Verstappen, longkankerpatiënt onder behandeling bij Pieters, beaamt dit: “Via het sneldiagnostiekprogramma van het Elkerliek ziekenhuis was binnen vijf dagen duidelijk dat ik in het derde stadium zat.

Opereren kon niet meer. Maar het goede nieuws was, dat ik geen uitzaaiingen op afstand had. In een videoconferentie legde dokter Pieters mijn situatie voor aan de longspecialisten van het Radboudumc en de radiotherapeut van het Catharina-ziekenhuis. Samen bepaalden ze mijn behandelplan. Ik zou tegelijkertijd chemotherapie (in het Elkerliek) en bestraling krijgen. Een zware, drastische aanpak, maar wel het meest doeltreffend. Voor een vollediger beeld werd ik ook in het Radboudumc onderzocht.”

Identieke behandelprotocollen

Longspecialist Erik van der Heijden van het Radboudumc: “Mijn drie collega’s en ik zijn fulltime bezig met de behandeling van patiënten met longkanker. Bovendien  voeren  we  in het Radboudumc  erg veel longkankeroperaties uit en zijn we één van de grootste longchirurgie centra van Nederland. Daardoor heeft ons hele team, inclusief verplegend personeel en ondersteunende specialisten enorm veel ervaring met longkankerzorg.

We houden ons continu bezig met het verder optimaliseren van de  zorg voor de longkanker patiënt. Zo doen we mee aan onderzoek, houden alle ontwikkelingen nauwgezet bij en proberen altijd over de nieuwste medicijnen te beschikken. We zoeken tot achter de komma uit welk type longkanker iemand heeft en zoeken daar de beste behandeling bij. Vaak is dat in eerste instantie de ‘standaard chemotherapie’ en dan maakt het voor patiënten niets uit waar de behandeling wordt gegeven. De behandelprotocollen in het Elkerliek en in Radboudumc zijn volkomen identiek. Blijkt echter tijdens het bespreken van een patiënt van onze collega’s in het Elkerliek, dat wij iets kunnen aanbieden dat het ziekenhuis niet in huis heeft, dan komen wij direct in actie en laten de patiënt naar Nijmegen komen.

Na dit specialistische uitstapje mag de patiënt snel weer terug naar zijn vertrouwde ziekenhuis, dicht bij huis.” Van der Heijden besluit: “Alle ervaringen en resultaten die wij al behandelend opdoen, delen we met elkaar. Al staat er tijdens het behandeltraject zo nu en dan iemand met een ander gezicht naast de patiënt, het protocol is altijd met elkaar afgestemd en overal hetzelfde. Ik vind het ontzettend fijn, dat wij als academisch ziekenhuis, dankzij een professionele en prettige samenwerking met de  collega’s in Helmond, patiënten in de regio de beste kansen kunnen bieden die er zijn. Op genezing of, wanneer dit niet meer mogelijk is, een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven.”

Samenwerking dient patiënten- en algemeen belang
“Naast het dienen van een groot patiëntenbelang,dient deze samenwerking ook het algemeen belang,” besluiten de longartsen van het Elkerliek. “Door de laagcomplexe zorg dicht bij het huis van de patiënt te organiseren en deze slechts voor de hoogcomplexe zorg naar het Radboudumc te laten afreizen neemt de kostenefficiency toe, wat zich op termijn uit in lagere zorgkosten.