Weer een vergoeding die is afgeschaft

Het kabinet heeft de tegemoetkoming voor mensen met een chronische
ziekte of handicap (Wtcg) met ingang van dit jaar afgeschaft. Omdat de
Wtcg-toelage achteraf wordt uitbetaald, hebben Wtcg-gerechtigden eind
2014 nog hun toelage over 2013 ontvangen. Deze regeling was bedoeld om
extra kosten te compenseren die een chronische ziekte of handicap vaak
met zich meebrengt.

Nieuwe regeling voor mensen met laag inkomen

Vanaf 2015 worden gemeenten ervoor verantwoordelijk om – met minder geld – iets te doen voor mensen met hoge zorgkosten. De Peelgemeenten Asten, Deurne, Helmond, Gemert-Bakel, Laarbeek en Someren hebben een nieuwe regeling opgesteld voor mensen met hoge zorgkosten en een laag inkomen. Die regeling houdt in:

• In 2014 verstrekken we een eenmalige tegemoetkoming van € 100 aan inwoners met een laag inkomen die over 2014 het verplichte eigen risico van de zorgverzekering volledig betaald hebben.
• Met ingang van 2015 wordt de gemeentelijke  collectieve aanvullende verzekering uitgebreid.  Heeft u  in 2015 een laag inkomen en (hoge) zorgkosten, dan is de collectieve aanvullende verzekering (CAV) van de gemeente interessant voor u. U krijgt een collectiviteitskorting op de premie én de gemeente draagt bij in de premie. Dit levert u een premievoordeel op van € 200 à € 300 per jaar.

U vindt meer informatie over de financiële regelingen op www.peel6-1.nl/wmopeel. Voor de regeling 2014 kunt u een aanvraag indienen tot uiterlijk 1 juli 2015. Voor de collectieve aanvullende verzekering moet u zich vóór 14 december aanmelden. U komt alleen in aanmerking voor deze regelingen als uw gezinsinkomen onder een vastgestelde inkomensgrens ligt.

Brief van het CAK

Kwam u in 2013 in aanmerking voor de algemene tegemoetkoming Wtcg? Dan ontvangt u rond 15 december een brief van het CAK. Bij deze brief zit een antwoordkaart. Met het terugsturen van de antwoordkaart, geeft u het CAK toestemming om uw gegevens aan de gemeente over te dragen. Als u de antwoordkaart terugstuurt kan de gemeente contact met u opnemen.

U kunt ook direct de nieuwe gemeentelijke regelingen aanvragen. U hoeft dan niet de antwoordkaart naar het CAK terug te sturen. U kunt alleen gebruik maken van deze regelingen als u een laag inkomen heeft. Kijk voor meer informatie op www.peel6-1.nl/wmopeel.

Veel gestelde vragen

Op www.peel6-1.nl staan antwoorden op veel  gestelde vragen over de afschaffing van de Wtcg en de financiële regelingen van de Peelgemeenten.

bron : Helmond.nl