Aanleg veilige fietsroute in volle gang

Foto: Helmond.nl

Bij Stiphout wordt een tweede ontsluitingsweg aangelegd: de Stiphoutse Dreef. Deze weg komt te liggen tussen de Gerwenseweg en de Schootense Dreef.

De weg wordt met een kruising aangesloten op de Gerwenseweg en met een rotonde op de Schootense Dreef. De weg wordt in 2015 aangelegd. Als de werkzaamheden volgens planning verlopen, is de nieuwe weg in oktober klaar. De weersomstandigheden en andere onvoorziene omstandigheden kunnen hierop van invloed zijn.

Start werkzaamheden

Op maandag 20 april is aannemer Bam Infra gestart met de aanleg van de Stiphoutse Dreef. Het grondwerk is begonnen. De contouren van de nieuwe weg worden hierdoor al redelijk goed zichtbaar. Dit werk loopt door tot eind juni.

Fietspad Schootenseweg

In de meivakantie wordt op de Schootenseweg een fietspad aangelegd, zodat de schooljeugd na de vakantie gebruik kan maken van een veilige fietsroute.

Plaatsing tractorsluizen

Half april zijn er door aannemer Bam Infra drie tijdelijke tractorsluizen en een definitieve tractorsluis geplaatst. Door de plaatsing van deze sluizen zijn wegen (tijdelijk) afgesloten voor het autoverkeer. Alleen fietsers en landbouwvoertuigen kunnen de sluis passeren. De afsluiting ismet verkeersborden aangegeven. Let daar goed op als u door dit gebied rijdt. De definitieve tractorsluis is geplaatst voor de veiligheid van fietsers (scholieren) op de Veedrift/Berenbroek, die naar het Carolus college fietsen. De tijdelijke sluizen staan er om te voorkomen dat er auto’s het werkgebied in rijden. Op de onderstaande plattegrond kunt u zien waar de sluizen geplaatst zijn.

Voor meer informatie en foto’s klik [HIER]