Raadsvergadering 28 juni 2016

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 28 juni aanstaande in de raadzaal in Boscotondo. De vergadering begint om 19.30 uur.

Op de agenda staan o.a. de volgende onderwerpen:
• Raad in Beeld (dit voorstel is opnieuw geagendeerd omdat bij behandeling op 10 mei 2016 de stemmen staakten).
• Voorhangprocedure intentieovereenkomst N279
• Bestedingsvoorstel mantelzorgwaardering.
• Verlengen ontheffing van het vereiste van ingezetenschap wethouder J.C.J. van Bree.
• Zienswijzen op de ontwerpbegrotingen 2017 van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO), de Peel 6.1 en het Werkbedrijf Atlant – de Peel
• 11e wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Helmond 2008
• Jaarrekening 2015 en bestemming bedrijfsresultaat Atlant Groep.
• 1e Bestuursrapportage (Berap) 2016.

Daarnaast zijn er enkele hamerstukken. Dat zijn onderwerpen waar al overeenstemming over is en waarover in principe niet gediscussieerd wordt.

De complete agenda vindt u hier.

Bron: Gemeente (nieuws)