Van Mierlo: “De detailhandel speelt een belangrijke rol in ons dagelijks leven”

Marktpartijen en
overheden slaan de handen ineen om samen de Nederlandse detailhandel te
versterken. Op uitnodiging van minister van Economische Zaken Henk Kamp, is
afgesproken een agenda voor de detailhandel op te stellen.

Met deze
‘Retailagenda” zetten partijen samen de schouders eronder om in 2020 weer een
gezonde, vernieuwende en kansrijke retailsector te zijn. Wethouder Yvonne van
Mierlo van de gemeente Helmond is namens de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten en het G32 Stedennetwerk partner in de Retailagenda.

Minister Kamp:
“De detailhandel is een omvangrijke sector in Nederland. Winkels zijn een belangrijke
werkgever en zorgen voor 800.000 banen. Voor de leefbaarheid en bedrijvigheid
van een stad zijn vitale binnensteden en aantrekkelijke winkelgebieden
onmisbaar. Met de Retailagenda slaan we de handen ineen om samen ervoor te
zorgen dat de detailhandel in Nederland een mooie toekomst tegemoet gaat”.  Wethouder van Mierlo: “De detailhandel speelt een belangrijke rol in ons dagelijks leven. Voor
de aantrekkelijkheid van onze winkelcentra, de leefbaarheid in de binnensteden,
dorpen en wijken. De sector is sterk in beweging. Dat maakt het niet makkelijk,
maar biedt wel ook nieuwe kansen. Als gemeente vinden wij het belangrijk om
actief werk te maken van het stimuleren van de retail sector. Dat doe ik op
lokaal niveau in Helmond, maar óók door actief mee te werken aan landelijke
initiatieven zoals de Retailagenda.”

Kansen en
uitdagingen

Structurele
veranderingen in het consumentengedrag, de snelle opkomst van online winkelen,
groeiende leegstand van winkelpanden, toenemende faillissementen in de detailhandel
en de veranderende behoefte aan winkelruimte zijn ontwikkelingen die niet door
één partij binnen de sector kunnen worden aangepakt. Een integrale aanpak met
alle partijen is noodzakelijk. Ondernemers, winkeliers, gemeenten,
vastgoedeigenaren, provincies, banken en het Rijk hebben daarom vandaag
afgesproken een Retailagenda op te stellen met als doel werk te maken van de
toekomst van de detailhandel. Door nauw samen te werken worden kansen gepakt en
uitdagingen het hoofd geboden. Dit gebeurt langs drie thema’s: de ‘fysieke’
omgeving van de winkels, het beter benutten van kansen voor de online verkoop
en ruimte voor ondernemerschap.

Afspraken

De Retailagenda
sluit aan op al lopende initiatieven voor de detailhandel en zal deze
versterken en waar mogelijk versnellen. Onder leiding van Marijke van Hees –
voormalig wethouder van Economische Ontwikkeling in Enschede, zullen de
partijen concrete afspraken maken die de toekomst van de detailhandel, de
verdienkracht van de sector en de leefbaarheid van onze steden verbeteren. In
januari 2015 zullen de afspraken worden gepresenteerd, die in 2015 worden
uitgevoerd. Betrokken partners zijn Detailhandel Nederland, Thuiswinkel.org,
IVBN, Vastgoedbelang, MKB Nederland, Rabobank, IPO, VNG, G32 stedennetwerk en het
Ministerie van Economische Zaken. De organisatie Platform31 en de UvA zijn als
kennispartner verbonden aan de Retailagenda.