Huur jij? Neem dan plaats aan de ronde tafel

Hoe kunnen we samen huurwoningen energiezuiniger maken? Op woensdag 29
oktober -om 19.30 uur in de raadzaal- gaan huurders, corporaties en
gemeente met elkaar in gesprek over deze vraag. Helmondse huurders zijn
van harte uitgenodigd om mee te praten.

De energiekosten maken een steeds groter deel uit van de woonlasten. Hoe zorgen we er in Helmond samen voor dat huurwoningen sneller energiezuiniger worden gemaakt? Energiebesparing is gunstig voor de portemonnee van huurders en voor ons klimaat. Door de isolatie van huurwoningen hoeven huurders minder gas te stoken en daalt hun energierekening. Hun woonlasten nemen af  én de woning heeft meer comfort. Huurders zijn deels afhankelijk van de verhuurder voor energiebesparende maatregelen aan hun huis, maar kunnen daarnaast ook zelf veel doen om energie te besparen.

Samen zorgen voor lagere energierekening

Er liggen in Helmond afspraken over het energiezuiniger maken van huurwoningen met als doel om in 2020 gemiddeld label c te behalen. Maar hoe kunnen we samen werken aan een versnelling? Op 29 oktober gaan huurders, woningbouwcorporaties, raadsleden en de wethouder met elkaar en met u in gesprek over de vraag hoe we samen de woonlasten van huurders kunnen laten dalen. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. De avond wordt georganiseerd door de Brabantse Milieufederatie en de gemeente Helmond, in samenwerking met de Woonbond en vindt plaats vanaf 19.30 uur in de Raadszaal van Helmond. U kunt gewoon binnenlopen.

bron : Helmond.nl