Helder Helmond wil antwoorden wat betreft Nemanja

Helder Helmond wil antwoorden van collega raadsleden over de kwestie Nemanja. Zij denken namelijk dat de gemeente met de eis van een beveiliger wel erg ver gaat. De buurman had namelijk ook last van de vorige eigenaar en er is volgens Helder Helmond ook nog zoiets als een algemeen belang.Helder Helmond heeft kennis genomen van de golf van verontwaardiging die is losgebroken na het bericht dat ijssalon Nemanja op de Hoofdstraat in Mierlo-Hout tot sluiting is overgegaan na een brief van de gemeente Helmond dd 18 juni 2014, waarbij als extra eis t.a.v. de exploitatievergunning werd gesteld dat een gecertificeerd beveiliger dient te worden aangesteld tijdens openingsuren.

 Deze brief, met de sluiting tot gevolg roept bij Helder Helmond enkele vragen op:

    1.    Wat is er door de gemeente ondernomen om escalatie van het conflict tussen ijssalon Nemanja en de buurman te voorkomen?

    2.    Is er door de gemeente zelf (bijvoorbeeld via de inzet van Stadswachten) geconstateerd dat er extra overlast voor de buurman is ontstaan? Zo ja, zijn daarop acties ondernomen?

    3.    Op het internet zijn al diverse oproepen om de gemeente te bestoken met verzoeken tot, bijvoorbeeld sluiting van de Heeklaan, i.v.m. geluids-en verkeershinder, en gevolgen voor de gezondheid en een oproep om de gemeente te verzoeken over te gaan tot sluiting van Fitland, omdat dit de arbeidsproductiviteit nadelig zou beïnvloeden. Hoe gaat de gemeente om met dergelijke verzoeken die mogelijk daadwerkelijk gestuurd zullen gaan worden?

    4.   Bent u het met ons eens dat de gemeente in dezen een verantwoording heeft naar de gemeenschap, en dat sluiting van een onderneming, die het gevolg is van een eis van de gemeente wel erg ver gaat?

    5.   Bent u het met ons eens dat wonen in een winkelcentrum bepaalde consequenties heeft, en dat weliswaar overlast tot het minimum dient te worden beperkt, maar dat hier het algemeen belang in het geding is?

    6.   Bent u op de hoogte van het feit dat eerdere ondernemingen in hetzelfde pand ook problemen ondervonden met de buurman? Heeft de gemeente ook andere oplossingen onderzocht?

    7.    Kunt u ons aangeven wat u gaat doen tegen de golf van verontwaardiging die op dit moment in de stad heerst? Zodat verdere escalatie voorkomen wordt?

In de onderstaande rubrieken leest u alles over Nemanja